Töövahendid

Interaktiivse sõnapilve koostamiseks mõeldud keskkond (http://www.tagxedo.com/) Sõnapilve koostamiseks sobiv keskkond. Sõnapilve saab laadida pildifailina arvutisse.


 
http://www.wordle.net/ keskkonnas saab koostada sõnapilvi.


 http://robotype.net/ keskkonnas saab koostada sõnapilte.


http://www.festisite.com/text-layout/


keskkonnas saab teha huvitavaid töölehti. Õpilasel tuleb täheridadest üles otsida üksikud sõnad. Õpetaja võib trükkida ka teksti, kus õpilane eraldab püstkriipsuga sõnad ja laused.


http://www.neoformix.com/Projects/BigSmall/index.html

vahendiga saab koostada vigursõnu.
http://www.caligraft.com/calligraphies/web-lettree/applet/ Segiaetud tähed